واگذاری امور نظام مهندسی به شهرستان ها

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان گفت: برای ارتقا خدمات مهندسی ,بویژه در شهرستان های استان کرمان وبه لحاظ اعتماد سازی در بین مردم و اشتغال مهندسین شهرستانی انجام امور نظام مهندسی ساختمان هر شهربه سازمان نظام مهندسی آن منطقه سپرده شود.

سید “مظفر داوری” درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد:بزگترین هدف تشکیل سازمان نظام مهندسی جمع کردن افراد متخصص در کنار یکدیگر برای امکان برنامه ریزی صحیح و عملی می باشد تا گامهای سریع پیشرفت کشور افزوده ترو بلند تر شود و نیزاز سویی خرد جمعی است که باعث بروز طرح های جدید شده و از انجام دوباره کاری های بیهوده جلوگیری به عمل می آورد.

نایب رئیس فنی و مهندسی شورای اسلامی شهر کرمان افزود: با انتخاب هیئت مدیره جدید و ترکیب نیروهای صاحب تجربه در سالیان متوالی در کنار نیروهای جوان و تازه نفس امکان پرهیز از نقایص گذشته در راستای ارتقای سطح اهداف کمی و کیفی این سازمان فراهم گردیده که مهمترین این اهداف را می توان در زمینه های فرهنگ سازی شان و منزلت مهندسین در جامعه ونیزتشکیل کمیته ها و کمیسیون ها به شکل واقعی تحت نظارت کلان هیئت مدیره و تدوین قوانین اجرایی در زمینه شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان و حذف واسطه ها نام برد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان خاطر نشان کرد: وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مرجع امور مهندسی به حضور همه مهندسین وابسته است و باید متذکر شد که با وجود بیش از ۶ هزار مهندس و متخصص ساختمانی و معماری و تاسیسات عضو در سازمان نظام مهندسی در استان فقط ۲ هزار نفر در انتخابات شرکت کرده اند که خود این تعداد دارای نظرات مهم کارشناسی می باشند که به نوعی در خارج از گود ایستاده اند و می بایست هیئت مدیره جدید در راستای جذب حداکثری وجمع آوری نظرات و دلایل عدم حضورنیروهای متخصص که خارج از گود برنامه ریزی جدی داشته باشد.

داوری در این زمینه ادامه داد: در همین راستا نیاز است که کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نه بصورت ظاهری بلکه به صورت جدی و عملیاتی تشکیل شود و در این راستا سازمان نظام مهندسی استان کرمان بایستی اختیار به نمایندگی های شهرستان ها داده و خود به عنوان یک ناظر کلان بر امور نظارت داشته باشد که این روش یکی از راههای موثر ارتقا خدمات مهندسی در شهرستان های استان کرمان به لحاظ اعتماد سازی در بین مردم و از جمله مهندسین شهرستانی می باشد و از سویی چون متخصصان بومی درک بهتری از شرایط دارند برنامه ها از راه صحیح و درست پیش خواهد رفت.

این استاد دانشگاه در زمینه بومی سازی خدمات مهندسی بیان کرد: بومی سازی خدمات مهندسی ساختمان در استان به ایجاد خودباوری و بالا رفتن توانمندی در میان متخصصان هر منطقه منجر خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود تا برای خدمات مهندسی , پروژه ها به خارج از استان واگذار شود که فقط از این طریق می توان واسطه گری در پروژه های بزرگ را حذف نمود و با اعتماد سازی زمینه فعالیت و اشتغال بومی فراهم آورد.

facebook print