تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

کارشناس بیمه :

کارشناس بیمه به شخصی گفته می‌شود که درخواست های متقاضیان بیمه را بررسی نموده و علاوه بر این که تعیین می‌کند مقدار پوشش بیمه برای هدف بیمه گذار چقدر است، مبلغ حق بیمه که بیمه گذار باید پرداخت نماید را نیز تعیین می‌کند.

 

ارزیاب خسارت بیمه :

در زمانی که خسارتی برای فرد بیمه شده بروز می‌کند، شرکت بیمه باید شخصی را اعزام نماید تا تعیین کند که آیا جبران این خسارت بر عهده بیمه است یا خیر و همچنین میزان خسارت تا چه میزان بوده است. به این فرد، ارزیاب خسارت بیمه گفته می‌شود.

 

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه :

 • از آن جایی که ارزیاب خسارت بیمه باید به نوعی کار داوری را انجام دهد، لذا انتخاب ارزیاب می‌تواند بر عهده بیمه گذار باشد در حالی که کارشناس بیمه از طرف خود شرکت بیمه انتخاب می‌شود.
 • کارشناس تنها وظیفه دارد که میزان خسارت را برآورد نموده و به شرکت بیمه اطلاع دهد در حالی که ارزیاب خسارت بیمه وظیفه پیگیری و رسیدگی به کار پرونده تا زمان تعیین خسارت قابل پرداخت توسط بیمه را بر عهده دارد.
ارزیاب خسارت بیمه ای
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

طبق قوانین جاری کشور کلیه کارفرمایان در برابر حوادث احتمالی که ممکن است در حین کار برای کارکنان رخ دهد مسئول هستند. در قانون‌کار، حفظ سلامت کارکنان و پیشگیری از وقوع بیماری و یا حوادث احتمالی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به همین دلیل و برای صیانت از نیروی انسانی کشور، قانون گذار تکالیف فراوانی را برای کارفرمایان پیش بینی کرده است. برخی از این تکالیف عبارتند از :

 رعایت اصول ایمنی در مراحل ساخت کارگاه و بهره برداری از ماشین آلات‌، انجام آزمایش های قبل از استخدام‌، تهیه و در اختیار قراردادن وسایل حفاظتی و بهداشت فردی‌، آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور‌، نظارت مستمر بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط کارکنان‌.

در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی کارفرما و وقوع حادثه منتهی به صدمه بدنی کارگر، دادگاه بر اساس نظر بازرس اداره کار، کارفرما را علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار به پرداخت دیه به کارگر صدمه دیده و یا به بازماندگان ایشان محکوم خواهد کرد. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان دیه کارگر صدمه دیده و یا فوت شده را پرداخت خواهد کرد .

 

موضوع بیمه:

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.

 

فعالیت تحت پوشش بیمه : 

فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام می‌شود.

 

حادثه موضوع بیمه: 

هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

 

کارکنان : 

افرادی که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گذار فعالیت می نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف می‌گردند.

 

کارگاه : 

محدوده ای که کارکنان حسب درخواست بیمه گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می‌شود.

 

صدمه بدنی :

هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

 

خسارت :

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

ارزیاب خسارت بیمه ای

ارزیابی خسارت در بیمه های مهندسی

ارزیابی خسارت در بیمه‌های مهندسی

ارزیاب خسارت یک شخصیت مستقل حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت و تخصص لازم را جهت رسیدگی به پرونده خسارت بیمه ای دارد. به طور کلی وظایف ارزیاب خسارت به شرح زیر است:

اولین و مهمترین وظیفه ارزیاب، بررسی علت حادثه و تطابق آن با مفاد بیمه نامه و تصمیم در خصوص پوشش یا عدم پوشش حادثه مذکور در بیمه نامه می باشد. در ادامه ارزیاب موظف به بررسی ادعای بیمه گزار در خصوص خسارت و در نهایت ارائه گزارش و  تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت در تطابق با مفاد بیمه نامه می باشد.

معمولا در ارزیابی خسارت مراحل زیر توسط ارزیاب انجام می شود:

 • بازدید میدانی از محل خسارت و بررسی و ارزیابی میزان آسیب
 • ثبت و ضبط مدارک و شواهد و تصویر برداری از مواضع خسارت
 • بررسی و پیشنهاد مناسبترین روش برای بازسازی
 • درخواست مدارک مورد نیاز جهت تدقیق در برآورد خسارت
 • پردازش اطلاعات و تهیه گزارش نهایی

در کشور ما، متولی تایید صلاحیت ارزیابان خسارت، بیمه مرکزی بوده که داوطلبان پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی و گذراندن دوره‌های لازم، موفق به دریافت گواهینامه ارزیابی خسارت در رشته مورد تقاضا می‌گردند. قوانین و ضوابط ارزیابی خسارت در آیین نامه شماره ۸۵ مصوب شورای عالی بیمه (از ارکان بیمه مرکزی) تدوین شده است. در این آیین نامه وظایف ارزیابی بدین شرح عنوان شده:

 • بررسی و تحقیق در خصوص علت بروز حادثه
 • تعیین مقدار خسارت
 • تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه
 • مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای

لازم به ذکر است در آیین نامه ۸۵ مشخص شده که ارزیاب خسارت میتواند از طرف بیمه گر (شرکت بیمه) یا بیمه گزار انتخاب گردد اما در عرف بین الملل به ارزیابی که از طرف بیمه گر انتخاب شده Loss Adjuster و به ارزیاب منتخب بیمه گزار Loss Assessor اطلاق شده و وظایف آنها اندکی متفاوت می‌باشد.

در کشور ما ارزیابی خسارت به زمینه‌های تخصصی باربری، مهندسی، درمان، اتومبیل، مسئولیت و آتش‌سوزی تقسیم شده که هر شخص میتواند تنها در یک زمینه تخصصی گواهینامه دریافت کند. متولی برگزاری آزمون کتبی، پزوهشکده بیمه بوده که زیر نظر بیمه مرکزی، فعالیت می‌کند.

ارزیاب خسارت بیمه ای

ارزیاب خسارت بیمه ای

تعریف ارزیاب خسارت

ارزیاب خسارت شخصی دارای تخصص است که به بررسی و ارزیابی علت حادثه و هزینه‌ی خسارات‌ وارده می‌پردازد و آن‌ها را گزارش می‌کند. ارزیاب خسارات، حق‌الزحمه‌ی خود را طبق مقدار تصویب شده از سوی شورای عالی بیمه، از بیمه گر یا بیمه گذار دریافت می‌کند. ارزیاب خسارت شخصی حقیقی و یا حقوقی مستقلی است که دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی برای تحقیق در مورد چگونگی بروز حادثه و بررسی تعهدات مالی طرفین در بیمه‌نامه و مسئول نظارت بر تحقق تعهدات شرکت است.

آشنایی با ارزیابان خسارت و وظایفی که برعهده دارند؟

ارزیابان خسارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقلی که به خسارات و ادعاهای بیمه‌گذاران به درخواست بیمه‌گران رسیدگی می‌کنند و طبق شرایط بیمه‌نامه و تعهدات بیمه‌گر مقدار خسارت وارده را ارزیابی و تعدیل می‌کنند.

بیمه‌گران با پرداخت حق‌الزحمه، ارزیاب خسارت بیمه‌ای را که فردی مستقل و کاملا مجرب است برای بررسی و تحقیق در مورد ادعای خسارت و همچنین ارزیابی ارزش هر خسارت و میزان واقعی آن بکار می‌گیرند . به عبارت دیگر ارزیاب خسارت موظف است خسارات اعلام شده از طرف بیمه‌گذاران را در شرکت بیمه بررسی و ارزیابی کند.

ارزیاب خسارت شغلی تخصصی است که نیاز به داشتن اطلاعات کامل و جامعی از اصول و حقوق، شرایط عمومی وخصوصی، بیمه‌نامه و همچنین آشنایی با اسناد و مدارک مربوط به خسارت دارد.

ارزیابان خسارت دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای از بیمه مرکزی بوده و به عنوان اشخاصی مستقل از شرکت‌های بیمه هستند که وظیفه بررسی و ارزیابی خسارت و تعیین مقدار آن و همچنین میزان تعهد بیمه‌گر مطابق با شرایط بیمه‌نامه و مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت‌های بیمه‌ای را به عهده می‌گیرند. این اشخاص که شغل منحصر به فردشان ارزیابی خسارت می‌باشد باید سوگند یاد کنند که به صورت مستقل و بر اساس شرایط بیمه‌نامه خسارت را ارزیابی نمایند.

نقش ارزیابان خسارت ایجاد ارتباط مناسب بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه در زمان وقوع خسارت تحت پوشش بیمه می‌باشد. پرداخت خسارت در چارچوب قرارداد و تعهدات بیمه موضوع حائز اهمیتی است که شرکت‌های بیمه باید توجه بیشتری به آن داشته باشند. در زمان وقوع خسارت باید بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه ارتباط مناسبی برقرار و خسارت وارده در چارچوب تعهدات بیمه پرداخت گردد.

ارزیابان خسارت بیمه‌ای بایستی با تدبیر، تکنیک، تجربه کافی و با صداقت خسارت‌ها را بررسی و گزارش خود را ارائه نمایند.
ارزیابان خسارت بیمه‌ای باید بتوانند به گونه‌ای اعتماد بیمه‌گذار و بیمه‌گر را جلب کنند که طرفین اطمینان حاصل کنند که نظر کارشناس در تعیین خسارت صحیح است.

حوزه فعالیت ارزیابان خسارت بیمه‌ای در سراسر کشور و بدون هیچ گونه محدودیتی در بررسی و ارائه گزارش ارزیابی خسارت بیمه‌ای است.


ویژگی‌های ارزیاب خسارت:

 • بیطرف و مستقل، قابل اعتماد و عملکرد صحیح، سلامت نفس.
 • متخصص، داشتن اطلاعات کاملی از اصول بیمه‌ای و حقوقی، محقق، دقیق و کاوش‌گر.
 • مودب، باسیاست (دیپلمات)، باهوش، قابلیت متقاعد کردن افراد، شخصیت غیرتهاجمی، باتقوا، دور بودن از گناه.
 • توانایی برقراری ارتباط شفاهی و نوشتاری به صورت شفاف و ساده در گزارشات تخصصی.
 • قاطعیت و نداشتن تعصب.
 • آگاهی، زیرکی و دقت به ظرافت‌های خاص هر نوع خسارت بیمه‌ای.
 • وقت شناسی و ادراک محدودیت‌های زمانی.
 • قابلیت جذب و درک سریع اطلاعات.

تحصیلات مورد نیاز ارزیاب خسارت

 • شناخت اصول و قوانین بیمه .
 • داشتن اطلاعات عمومی کافی در زمینه خسارت.
 • شناخت محدودیت‌های حقوقی.
 • آشنایی با حسابداری و محاسبات مالی/ شیمی/ برق/ فیزیک/ کتابداری/ تجارت (فروش/خرید قرارداد)/ مدیریت بازرگانی.
 • آشنایی با امور فنی/ مهندسی مال بیمه شده (مهندسی ساختمان/ صنایع/ مکانیک/ برق).
 • آشنایی با علم حقوق/ طب/ املاک/ بیمه (کارشناس بیمه/ مدیریت بیمه) .
 • خوانده باز/ ورزشکار/ پیش‌بینی کننده.
 • داشتن اطلاعات کاملی از قیمت فعلی هرچیز از بند کفش تا بند چتر.
 • دانستن همه چیز/ همه چیز را دیدن و چیزی نگفتن.

 مشتریان ارزیاب خسارت

 • بیمه‌گذاران.
 • خود بیمه‌گران.
 • بیمه‌گران.
 • بیمه‌گران اتکایی.
 • نمایندگان / کارگزاران.
 • پذیره نویسان بیمه.

 

اقدامات ارزیاب در ارزیابی خسارت:

 • دریافت مدارک و شواهد از ناظران عینی که در زمان وقوع حادثه به نحوی درگیر بوده یا حضور داشته‌اند و مراجع ذیربط.
 • بررسی ماهیت، دلیل، میزان خسارت.
 • تعیین مقدار و هزینه خسارت.
 • ارزیابی و تعیین تعهدات بیمه‌گر مطابق شرایط بیمه‌نامه و محاسبه مبلغ قابل پرداخت در هر خسارت با در نظر گرفتن امکان بازیافت یا ارزش اسقاطی ‌مورد خسارت‌دیده.
 • شرکت درجلسات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برای ارزیابی و رسیدن به توافق.
 • دریافت مجوز از بیمه‌گر و بیمه‌گذار برای انجام ارزیابی.
 • بازدید و بررسی محل حادثه با هماهنگی با بیمه‌گذار/ بیمه گر.
 • بررسی و ارائه توصیه‌های مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش خسارت.
 • انطباق دادن مشخصات مورد بیمه‌شده با مورد خسارت‌دیده.

عوامل موثر در عملکرد مناسب ارزیاب خسارت:

 • عدم جانب‌داری، سلامت نفس و رازداری.
 • سرعت عمل/ دقیق در همه امور.
 • دید تخصصی و فنی.
 • قاطع بودن و استحکام در برخورد‌ها.

خدمات ارزیابی خسارت: (در این رشته ها)

 • اموال.
 • وسایل نقلیه.
 • مسئولیت/ مهندسی.
 • اشخاص .

 

وظایف اساسی ارزیاب خسارت:

 • آگاهی و دستیابی به جزئیات اصلی و خاص در یک خسارت این که یک خسارت چرا، چگونه و در چه زمان و مکانی رخ داده است. جزئیات کامل شامل مکان، زمان و علت رخداد زیان ،مبلغ خسارت تعلق گرفته و خطر یا حادثه‌ای که منجر به وقوع خسارت شده است، می‌باشد..
 • انطباق خسارت با شرایط ذکر شده در قرارداد بیمه‌نامه. و مشخص نمودن مبلغ خسارت قابل جبران از طرف بیمه‌گر و علت وجود تفاوت احتمالی بین هزینه خسارت تعلق گرفته و قابل پرداخت. شرایط و محتویات بیمه‌نامه / استثنائات و انضمامات. میزان فرانشیز در هر بیمه‌نامه و هر خسارت/ فرصت اعلام حادثه به بیمه‌گر.
 •  قابلیت محقق شدن شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه‌گر.
 • ارزیابی میزان و مبلغ خسارت.
 • بکار گیری افراد متخصص و مشاورین مناسب
 • اداره و مدیریت پروسه ارزیابی.
 • بررسی دلیل ایجاد خسارت.
 • ارائه نصیحت و توصیه‌های مدیریت ریسک.

روش کنترل خسارت روش مناسبی است که در مدیریت ریسک بکار گرفته می‌شود که به صورت زیر انجام می‌گیرد:
روش اول به صورت پیشگیری از وقوع خسارت است که با کاهش دادن پیاپی خسارت، از وقوع خسارات بسیار جلوگیری کند و احتمال وقوع خسارت را به کمترین مقدار ممکن برساند.

روش دوم به صورت کاهش میزان خسارت است، که ارتباطی با وقوع پیاپی خسارت نداشته و با کاهش شدت رخداد خسارت همراه است.

در بیشتر اوقات هر دو روش با هم در مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

موقعیت شغلی ارزیاب خسارت بیمه ای:

 • انتخاب توسط بیمه‌گر
 • داشتن استقلال و ذکر شدن در بیمه‌نامه.
 • انتخاب توسط بیمه‌گذار در ارزیابی.
 • کمک گرفتن از کارشناس متخصص/ کارشناسان متفرقه/ ناظران عینی/ بازرسان/ پلیس و همچنین اطلاعات شفاهی و مکتوب درگزارش ارزیابی خسارت.
ارزیاب خسارت بیمه ای

گفتگوی اختصاصی با جام جم

حل وفصل اختلافات با داوری در پرونده های قضایی

جهت مشاهده لینک  اصلی مصاحبه در وب سایت جام جم آنلاین اینجا کلیک نمایید.

داوری یاحکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر،اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته و از حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛به منظور اطلاع از مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضایی بادکتر سید مظفر داوری،استادیار دانشگاه،داور بین المللی وداخلی ومشاورحقوقی به گفتگو نشستیم .

 

از نظر شما،مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضائی چه می باشد؟

اگرتاکنون وارد دادگستری وعلی‌الخصوص محاکم حقوقی شده باشید،قطعاً با حجم بالای مراجعه کننده و پرونده‌های قطور مربوط به اختلافات حقوقی افراد جامعه مواجه شده‌اید.
این مسئله نشان دهنده این است که بروز اختلافات حقوقی میان افراد در جامعه موضوعی غیرقابل‌اجتناب است و حتی اگر در زمان انعقاد قرارداد،علی‌الظاهر اختلافی میان طرفین قرارداد نباشد،لیکن پس از گذشت زمان حداقل در زمینه تفسیر قرارداد و نحوه ی اجرای آن اختلافاتی حادث می‌شود.
به دلیل اینکه عمده  افراد جامعه کماکان دیدگاه سنتی رجوع به دادگاه را در نظر دارند و مزایای داوری به خوبی نشان داده نشده است،میزان ارجاع پرونده‌ها به داوری مورد استقبال قابل توجهی قرار نگرفته بود،اما این موضوع در حال تغییر است،زیرا در حال حاضر مزایای داوری به خوبی برای عموم افراد جامعه ملموس شده است.

از لحاظ حقوقی داور به چه افرادی گفته می شود؟

به منظور حل و فصل اختلافات از دیرباز نهادی با عنوان دادگستری و دادگاه با ریاست یک قاضی وجود داشته است،اما در سال‌های اخیر به دلیل اینکه حجم پرونده‌ها بسیار زیاده شده و جمعیت نیز رو به فزونی رفته است ضرورت دارد در فضای حقوقی اشخاص متخصص و کاردانی وجود داشته باشند تا از انباشت پرونده‌ها در دادگاه‌ها جلوگیری کرده و با هزینه کمتر و دقت و سرعت بیشتر اختلافات را حل و فصل نمایند.
این اشخاص به عنوان داور شناخته می‌شوند.به صورت کلی داوری عبارت است از رفع اختلاف میان طرفین دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.مفهوم داوری و مقررات مربوط به آن در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.

اگر بخواهید مزایای داوری در حل و فصل اختلافات را بیان کنید به چه مواردی اشاره می کنید؟

اولین ویژگی از مزایای داوری این است که در دادگاه،قاضی از پیش تعیین شده است و این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد.
قاضی رسیدگی کننده در دادگاه را هیچ یک از طرفین دعوی انتخاب نمی‌کنند، ولی آنها می‌توانند داور را با شناخت و توافقی که دارند و اراده خود انتخاب کنند.
طرفین اختلاف،در انتخاب داور کاملاً آزادند و می‌توانند مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگی‌های فردی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت اشخاص،آنان را به عنوان داور انتخاب کنند.همچنین این امکان وجود دارد که اگر طرفین دعوی در انتخاب داور به توافق نرسند،انتخاب داور را به دادگاه واگذار کنند.در این حالت معمولاً محاکم در انتخاب داور دقت لازم را کرده و شخصی را انتخاب می‌کنند که دارای ویژگی‌های لازم بوده و از عهده حل اختلاف برآید.

محل رسیدگی به پرونده

دومین امتیاز این نهاد نسبت به رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین به جای حضور در دادگاه به محلی که توسط داور تعیین شده مراجعه می‌کنند یا می‌توانند حسب توافق در محل مشخصی به اختلافات آنان رسیدگی شود.در واقع مشکلاتی برای طرفین در مراجعه به محاکم دادگستری وجود دارد که در رسیدگی از سوی داور وجود ندارد.

سرعت در رسیدگی

سومین و مهم‌ترین ویژگی سرعت در رسیدگی می‌باشد.بر مبنای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت قانونی آن ۳ ماه می‌باشد و طرفین دعوی می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید نمایند.لیکن مشکل رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند.

سهولت و آسانی در رسیدگی

دیگر مزیت داوری که در رسیدگی توسط داور وجود دارد،سهولت در رسیدگی و وجود آزادی عمل است.مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی،طرفین داوری تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند،ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود.

کمتر بودن هزینه‌های داوری

هزینه رسیدگی و دادرسی در نهاد داوری به میزان قابل توجهی از هزینه‌های دادگاه کمتر بوده وطرفین دعوی هزینه‌ای کمتر از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری پرداخت خواهند کرد.

خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی
ویژگی دیگری که دادرسی توسط داور دارد آن است که رسیدگی توسط داور،خصوصی،محرمانه و غیرعلنی می‌باشد.
این موضوع در فرضی مهم است که در دعاوی بین تجار و بازرگانان موضوعات مورد اختلاف برای رسیدگی مستلزم تبادل اطلاعات تجار است.کمتر شدن حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و افزایش دقت در رسیدگیبه صورت کلی تراکم پرونده‌ها در دادگستری و محاکم سبب می‌شود که حجم بالایی از پرونده‌ها و تراکم پرونده‌ها بر عهده قضات باشد و در نتیجه موجب تأخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم می‌شود.در نتیجه استفاده و افزایش رجوع به نهاد داوری،از حجم پرونده‌ها می‌کاهد.اجرای سریع رای داور

بر مبنای ماده ۴۸۸قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه تکلیف دارد که ظرف مهلت۲۰روز رأی داور را اجرا کند در غیر این صورت دادگاه به درخواست ذینفع مکلف به صدور اجراییه است.

وسخن آخر؟

با توجه به اینکه امروزه جمعیت افزایش یافته و به همان میزان تعداد پرونده‌های حقوقی و اختلافات نیز رشد قابل توجهی داشته است،در نتیجه به منظور رسیدگی سریع‌تر و با هزینه کمتر و دقت بیشتر بایستی از نهادی مشابه دادگستری و مزایای بیشتر استفاده نمود.
1 2 3
facebook print