رزومه ها بر اساس موضوع

 • تحصیلات
  • کارشناسی مهندسی عمران- عمران
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
  • دکترای تخصصی مهندسی عمران – سازه
 • سوابق دانشگاهی
  • استادیار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (گروه عمران)
  • مدرس دروس : حقوق مهندسی – روش های ساخت پیشرفته – حقوق ساخت – مدیریت قراردادهای پروژه – مدیریت قرارداد پیمان –  اصول مهندسی زلزله – سازه های فولادی – تحلیل سازه ها – مبانی جی ای اس – فتوگرامتری – نقشه برداری – مهندسی پی – تکنولوژی بتنی – سازه های بلند – مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
 • انجمن های علمی
  • انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  • انجمن مهندسان عمران
  • انجمن سازه­های فولادی ایران
  • انجمن زلزله
 • متخصص حکمیت ، داوری و میانجی گری
 • دادیار دادسرای انتظامی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمان
 • داور مدعو گرید A دیوان داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
 • داور حل اختلاف عضو سامانه جامع داوری  به شماره عضویت ۱۳۹۹۶۶
 • کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
 • داور داخلی و بین المللی (تجاری و حقوقی)
 • رئیس کمیسیون تخصصی رشته راه وساختمان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری
 • پایه ۱ محاسبات ، اجرا و نظارت رشته عمران سازمان نظام مهندسی
 • عضو شورای اسلامی شهر کرمان (دوره سوم )
 • نائب رئیس فنی و مهندسی، شورای اسلامی شهر کرمان (دوره سوم )
 • عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان (دوره پنجم)
 • نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان (دوره پنجم)
 • عضو علی البدل شورای اسلامی شهر کرمان (دوره چهارم )
 • عضو کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری
 • عضـو کمیسـیون ماده ۵ قانـون تأسیس شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری
 • عضـو کارگـروه معـماری و شـهرسـازی اسـتان
 • عضو شورای فنی استان کرمان
 • عضو کمیته­ی آموزش شورای فنی استان کرمان
 • عضو کارگروه تخصصی تأمین مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان
 • عضو کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • عضو کمیته مقاوم سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • عضو کمیسیون تخصصی رشته راه وساختمان کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه
 • عضو شورای مشورتی فرماندار کرمان
 • عضو شورای مشورتی استاندار کرمان
 • رئیس اداره­ ی عمران، مدیریت جهاد سازندگی شهرستان جیرفت
 • رئیس اداره­ ی برنامه­ ریزی توسعه ­ی روستایی، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
 • مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه وآبادانی استان کرمان
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی کرمانیان
 • عضو و رئیس هئیت مدیره شرکت ارفع سازان شرکت مس ایران
 • عضو کمیسیون تنظیم بازار استان کرمان
 • عضو کمیسیون نظارت شهرستان کرمان، سازمان بازرگانی استان کرمان
 • عضـو شورای مـرکزی سـازمان بهـسازی و نوسـازی شهرداری کرمان،
 • عضو کمیسیون های حل اختلاف بدوی وتجدید نظر و همعرض مالیاتی شهر کرمان
 • عضو موسس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کرمان
 • رئیس هیئت تنیس استان کرمان، فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران
 • عضو شورای عالی نخبگان بسیج ورزشکاران
 • ناجی غریق درجه۲