تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه

کارشناس بیمه :

کارشناس بیمه به شخصی گفته می‌شود که درخواست های متقاضیان بیمه را بررسی نموده و علاوه بر این که تعیین می‌کند مقدار پوشش بیمه برای هدف بیمه گذار چقدر است، مبلغ حق بیمه که بیمه گذار باید پرداخت نماید را نیز تعیین می‌کند.

 

ارزیاب خسارت بیمه :

در زمانی که خسارتی برای فرد بیمه شده بروز می‌کند، شرکت بیمه باید شخصی را اعزام نماید تا تعیین کند که آیا جبران این خسارت بر عهده بیمه است یا خیر و همچنین میزان خسارت تا چه میزان بوده است. به این فرد، ارزیاب خسارت بیمه گفته می‌شود.

 

تفاوت ارزیاب خسارت بیمه با کارشناس بیمه :

  • از آن جایی که ارزیاب خسارت بیمه باید به نوعی کار داوری را انجام دهد، لذا انتخاب ارزیاب می‌تواند بر عهده بیمه گذار باشد در حالی که کارشناس بیمه از طرف خود شرکت بیمه انتخاب می‌شود.
  • کارشناس تنها وظیفه دارد که میزان خسارت را برآورد نموده و به شرکت بیمه اطلاع دهد در حالی که ارزیاب خسارت بیمه وظیفه پیگیری و رسیدگی به کار پرونده تا زمان تعیین خسارت قابل پرداخت توسط بیمه را بر عهده دارد.
ارزیاب خسارت بیمه ای
facebook print