ارزیاب خسارت بیمه ای

تعریف ارزیاب خسارت

ارزیاب خسارت شخصی دارای تخصص است که به بررسی و ارزیابی علت حادثه و هزینه‌ی خسارات‌ وارده می‌پردازد و آن‌ها را گزارش می‌کند. ارزیاب خسارات، حق‌الزحمه‌ی خود را طبق مقدار تصویب شده از سوی شورای عالی بیمه، از بیمه گر یا بیمه گذار دریافت می‌کند. ارزیاب خسارت شخصی حقیقی و یا حقوقی مستقلی است که دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی برای تحقیق در مورد چگونگی بروز حادثه و بررسی تعهدات مالی طرفین در بیمه‌نامه و مسئول نظارت بر تحقق تعهدات شرکت است.

آشنایی با ارزیابان خسارت و وظایفی که برعهده دارند؟

ارزیابان خسارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقلی که به خسارات و ادعاهای بیمه‌گذاران به درخواست بیمه‌گران رسیدگی می‌کنند و طبق شرایط بیمه‌نامه و تعهدات بیمه‌گر مقدار خسارت وارده را ارزیابی و تعدیل می‌کنند.

بیمه‌گران با پرداخت حق‌الزحمه، ارزیاب خسارت بیمه‌ای را که فردی مستقل و کاملا مجرب است برای بررسی و تحقیق در مورد ادعای خسارت و همچنین ارزیابی ارزش هر خسارت و میزان واقعی آن بکار می‌گیرند . به عبارت دیگر ارزیاب خسارت موظف است خسارات اعلام شده از طرف بیمه‌گذاران را در شرکت بیمه بررسی و ارزیابی کند.

ارزیاب خسارت شغلی تخصصی است که نیاز به داشتن اطلاعات کامل و جامعی از اصول و حقوق، شرایط عمومی وخصوصی، بیمه‌نامه و همچنین آشنایی با اسناد و مدارک مربوط به خسارت دارد.

ارزیابان خسارت دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه‌ای از بیمه مرکزی بوده و به عنوان اشخاصی مستقل از شرکت‌های بیمه هستند که وظیفه بررسی و ارزیابی خسارت و تعیین مقدار آن و همچنین میزان تعهد بیمه‌گر مطابق با شرایط بیمه‌نامه و مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت‌های بیمه‌ای را به عهده می‌گیرند. این اشخاص که شغل منحصر به فردشان ارزیابی خسارت می‌باشد باید سوگند یاد کنند که به صورت مستقل و بر اساس شرایط بیمه‌نامه خسارت را ارزیابی نمایند.

نقش ارزیابان خسارت ایجاد ارتباط مناسب بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه در زمان وقوع خسارت تحت پوشش بیمه می‌باشد. پرداخت خسارت در چارچوب قرارداد و تعهدات بیمه موضوع حائز اهمیتی است که شرکت‌های بیمه باید توجه بیشتری به آن داشته باشند. در زمان وقوع خسارت باید بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه ارتباط مناسبی برقرار و خسارت وارده در چارچوب تعهدات بیمه پرداخت گردد.

ارزیابان خسارت بیمه‌ای بایستی با تدبیر، تکنیک، تجربه کافی و با صداقت خسارت‌ها را بررسی و گزارش خود را ارائه نمایند.
ارزیابان خسارت بیمه‌ای باید بتوانند به گونه‌ای اعتماد بیمه‌گذار و بیمه‌گر را جلب کنند که طرفین اطمینان حاصل کنند که نظر کارشناس در تعیین خسارت صحیح است.

حوزه فعالیت ارزیابان خسارت بیمه‌ای در سراسر کشور و بدون هیچ گونه محدودیتی در بررسی و ارائه گزارش ارزیابی خسارت بیمه‌ای است.


ویژگی‌های ارزیاب خسارت:

 • بیطرف و مستقل، قابل اعتماد و عملکرد صحیح، سلامت نفس.
 • متخصص، داشتن اطلاعات کاملی از اصول بیمه‌ای و حقوقی، محقق، دقیق و کاوش‌گر.
 • مودب، باسیاست (دیپلمات)، باهوش، قابلیت متقاعد کردن افراد، شخصیت غیرتهاجمی، باتقوا، دور بودن از گناه.
 • توانایی برقراری ارتباط شفاهی و نوشتاری به صورت شفاف و ساده در گزارشات تخصصی.
 • قاطعیت و نداشتن تعصب.
 • آگاهی، زیرکی و دقت به ظرافت‌های خاص هر نوع خسارت بیمه‌ای.
 • وقت شناسی و ادراک محدودیت‌های زمانی.
 • قابلیت جذب و درک سریع اطلاعات.

تحصیلات مورد نیاز ارزیاب خسارت

 • شناخت اصول و قوانین بیمه .
 • داشتن اطلاعات عمومی کافی در زمینه خسارت.
 • شناخت محدودیت‌های حقوقی.
 • آشنایی با حسابداری و محاسبات مالی/ شیمی/ برق/ فیزیک/ کتابداری/ تجارت (فروش/خرید قرارداد)/ مدیریت بازرگانی.
 • آشنایی با امور فنی/ مهندسی مال بیمه شده (مهندسی ساختمان/ صنایع/ مکانیک/ برق).
 • آشنایی با علم حقوق/ طب/ املاک/ بیمه (کارشناس بیمه/ مدیریت بیمه) .
 • خوانده باز/ ورزشکار/ پیش‌بینی کننده.
 • داشتن اطلاعات کاملی از قیمت فعلی هرچیز از بند کفش تا بند چتر.
 • دانستن همه چیز/ همه چیز را دیدن و چیزی نگفتن.

 مشتریان ارزیاب خسارت

 • بیمه‌گذاران.
 • خود بیمه‌گران.
 • بیمه‌گران.
 • بیمه‌گران اتکایی.
 • نمایندگان / کارگزاران.
 • پذیره نویسان بیمه.

 

اقدامات ارزیاب در ارزیابی خسارت:

 • دریافت مدارک و شواهد از ناظران عینی که در زمان وقوع حادثه به نحوی درگیر بوده یا حضور داشته‌اند و مراجع ذیربط.
 • بررسی ماهیت، دلیل، میزان خسارت.
 • تعیین مقدار و هزینه خسارت.
 • ارزیابی و تعیین تعهدات بیمه‌گر مطابق شرایط بیمه‌نامه و محاسبه مبلغ قابل پرداخت در هر خسارت با در نظر گرفتن امکان بازیافت یا ارزش اسقاطی ‌مورد خسارت‌دیده.
 • شرکت درجلسات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برای ارزیابی و رسیدن به توافق.
 • دریافت مجوز از بیمه‌گر و بیمه‌گذار برای انجام ارزیابی.
 • بازدید و بررسی محل حادثه با هماهنگی با بیمه‌گذار/ بیمه گر.
 • بررسی و ارائه توصیه‌های مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش خسارت.
 • انطباق دادن مشخصات مورد بیمه‌شده با مورد خسارت‌دیده.

عوامل موثر در عملکرد مناسب ارزیاب خسارت:

 • عدم جانب‌داری، سلامت نفس و رازداری.
 • سرعت عمل/ دقیق در همه امور.
 • دید تخصصی و فنی.
 • قاطع بودن و استحکام در برخورد‌ها.

خدمات ارزیابی خسارت: (در این رشته ها)

 • اموال.
 • وسایل نقلیه.
 • مسئولیت/ مهندسی.
 • اشخاص .

 

وظایف اساسی ارزیاب خسارت:

 • آگاهی و دستیابی به جزئیات اصلی و خاص در یک خسارت این که یک خسارت چرا، چگونه و در چه زمان و مکانی رخ داده است. جزئیات کامل شامل مکان، زمان و علت رخداد زیان ،مبلغ خسارت تعلق گرفته و خطر یا حادثه‌ای که منجر به وقوع خسارت شده است، می‌باشد..
 • انطباق خسارت با شرایط ذکر شده در قرارداد بیمه‌نامه. و مشخص نمودن مبلغ خسارت قابل جبران از طرف بیمه‌گر و علت وجود تفاوت احتمالی بین هزینه خسارت تعلق گرفته و قابل پرداخت. شرایط و محتویات بیمه‌نامه / استثنائات و انضمامات. میزان فرانشیز در هر بیمه‌نامه و هر خسارت/ فرصت اعلام حادثه به بیمه‌گر.
 •  قابلیت محقق شدن شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه‌گر.
 • ارزیابی میزان و مبلغ خسارت.
 • بکار گیری افراد متخصص و مشاورین مناسب
 • اداره و مدیریت پروسه ارزیابی.
 • بررسی دلیل ایجاد خسارت.
 • ارائه نصیحت و توصیه‌های مدیریت ریسک.

روش کنترل خسارت روش مناسبی است که در مدیریت ریسک بکار گرفته می‌شود که به صورت زیر انجام می‌گیرد:
روش اول به صورت پیشگیری از وقوع خسارت است که با کاهش دادن پیاپی خسارت، از وقوع خسارات بسیار جلوگیری کند و احتمال وقوع خسارت را به کمترین مقدار ممکن برساند.

روش دوم به صورت کاهش میزان خسارت است، که ارتباطی با وقوع پیاپی خسارت نداشته و با کاهش شدت رخداد خسارت همراه است.

در بیشتر اوقات هر دو روش با هم در مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

موقعیت شغلی ارزیاب خسارت بیمه ای:

 • انتخاب توسط بیمه‌گر
 • داشتن استقلال و ذکر شدن در بیمه‌نامه.
 • انتخاب توسط بیمه‌گذار در ارزیابی.
 • کمک گرفتن از کارشناس متخصص/ کارشناسان متفرقه/ ناظران عینی/ بازرسان/ پلیس و همچنین اطلاعات شفاهی و مکتوب درگزارش ارزیابی خسارت.
ارزیاب خسارت بیمه ای
facebook print